Szellőzőrendszerek korszerűsítése

 

A lakóépületek építése során a mai, korszerű építőipari anyagok és technológiák alkalmazása merőben új követelményeket támaszt a lakások átfogó szellőztetésének tervezésével szemben.

 

A lakások tudatos, tervezett szellőztetésének jelentősége és igénye szorosan összefügg az építőanyag-gyártás, de különösen a nyílászáró rendszerek fejlesztési eredményeivel.

 

Az építőipari technológiai fejlesztések, így a korszerű falazó- és hőszigetelő anyagok, nyílászárók az energia racionális felhasználását célozták, melynek eredménye a lakások hőszigetelő képességének nagyarányú javítása, végső célja pedig a fűtésére felhasznált energia csökkentése.

 

A régi, ma már korszerűtlen ablakok szerkezeti hiányosságaiból adódóan a belső légmozgás lehetősége adott volt, így felhígulhatott a lakásban termelt pára koncentrációja, ezáltal csökkent az abszolút páratartalom.

 

A magyarországi mérnöki gyakorlat, esetenként bekalkulálva az említett körülményt, a lakások szellőztetésének tervezésénél csak a konyhában, fürdőszobában, WC-helyiségekben termelt, szagokkal és párával szennyezett levegő valamilyen formában történő eltávolítására szorítkozott.

 

A kiszolgáló helyiségekben alkalmazott gravitációs vagy gépi elszívás azért működhetett, mert a szellőzéshez szükséges levegő utánpótlását a leírtak szerint az ablakok zárt állapotban is megteremtették, csökkentve ezzel a páralecsapódások gyakoriságát, mértékét. Természetesen a szellőzés, illetőleg a légcsere hatékonyságát bezárt belső ajtók esetén a küszöbök csökkentették.

 

Európa több országában a technológiai fejlődésseI egyidejűleg - módosítva az építési szabványokat - előírták, hogy a "dobozeffektus" kialakulásának elkerülése érdekében pl. lakást csak minden helyiségére kiterjedő, tervezett és lehetőleg szabályozott szellőztetéssel lehet építeni.

 

Jellemzően egy lakás szellőztetése csak a kiszolgáló helyiségekre (konyha, kamra, fürdőszoba, WC) korlátozódik. Alapvető fizikai realitás, hogy az elvezetni szándékozott levegő mennyiségéveI arányos légmennyiség utánpótlásáról gondoskodni kell, tehát tudatosan beáramoltatott levegő nélkül nem oldható meg hatékonyan az elszívás legyen az gravitációs, központi ventilátorral vagy helyiségenkénti szívóventilátorokkal történő megoldás.

 

Fontos, hogy nem csak a levegő utánpótlást, hanem az elszívást is korszerű rendszerekkel oldjuk meg. A jelenleg érvényben lévő jogszabályok azonban a meglévő műszaki megoldásokhoz számos olyan biztosítandó feltételt írnak elő, ezek felújítása vagy korszerűsítése esetén, amelyek teljesítése a költségeket jelentősen megemeli.

 

Emiatt a szellőzőrendszerekre fordított kiadások megtérülése az energia megtakarítást figyelembe véve csak nagyon hosszú távon igazolható. Amennyiben ezek a rendszerek megfelelően karban vannak tartva és ki vannak tisztítva, akkor ezek a jelenlegi állapotukban működőképesek.

 

Mi ezeknek a rendszereknek a felújítását a hőszigeteléssel egy vagy nyílászáró cserével egyben javasoljuk.