Amit a pályázat megírásáról és lebonyolításáról tudni kell

 

Az energiatakarékosság szükség, a panel program lehetőség!

 

 

Ma már szinte nem az a kérdés, hogy akar-e egy 20-40 éve épült többlakásos épület energetikai felújítást végezni az épületen, hanem, hogy mikor és milyen formában. A kényszerítő körülmények megvannak: magas fűtésszámla, állandóan javításra szoruló tető, málló homlokzat, beázó panelhézag, kieső ablakszárny, túl hideg vagy éppen túlfűtött lakások, egyénileg szabályozhatatlan fűtés – csak néhány főbb problémát említve. A korlátok is megvannak: mennyibe kerül, miből fogja a tulajdonos kifizetni, mennyi ideig tart a kivitelezés.

Mint látható a kényszerítő okok tények, a korlátozó tényezők inkább kérdések. Ha ezekre egy lakóközösség részére megfelelő válasz születik, akkor biztosan elindul az energetikai felújítása az épületnek, amelynek jelenleg legjobb módja az állami támogatást biztosító „panel program” pályázaton való részvétel.

Az állam és ehhez kapcsolódóan, de változó mértékben az önkormányzatok vissza nem térítendő támogatásban részesítették az iparosított technológiával épített lakóépületekben élőket. Ennek a támogatásnak a kerete köznyelvi megfogalmazásban a panel program. Sok esetben kell elmondani, hogy ez nem csak panel szerkezetű épületekre szól, rész vehetnek a pályázaton a vasbeton vázas vagy blokkos szerkezetű épületektől kezdve bármely iparosított technológiával épített lakóépületek.

 Egyre többen ismerik fel, hogy a panel program lehetőségeit kihasználva milyen lépéseket tehetnek meg az energia megtakarítás érdekében és ezzel együtt az energia számlák csökkentése érdekében. Jelenleg a panel program pályázatok beadási határideje lejárt, (2008. 09. 30.), de várható még további pályázati kiírás, melyre lehet készülni. Folyamatban van az Öko-program pályázati lehetőség 2009. 06. 30-ig, amely keretében a távfűtéssel ellátott lakóépületek, adhatnak be pályázatot a fűtési rendszer korszerűsítésére. Mivel az Öko-programban 50% az állami támogatás mértéke, szemben a panel program 33,33%-ával, ezért aki megfelel a feltételeknek, annak célszerű külön pályázni az itt szerepeltethető munkákat.

 Lényeges, hogy az Öko-program nem csak a távhőszolgáltató által készíthető pályázat, sőt aki ezzel együtt tovább gondolkodik és más energetikai megtakarítást eredményező felújításban is gondolkodik annak a panel program pályázattal együtt célszerű ezeket a munkákat előkészítenie, vagyis olyan lebonyolító mérnökirodát megbíznia, aki együtt tudja elvégezni a pályázatkészítést. Eredményes felújítást csak komplex szemlélettel készülő műszaki tartalom esetén várhatunk, ezért javasoljuk mindenkinek, hogy a fűtés szabályozása, a homlokzatok és a tető szigetelése valamint a nyílászárók cseréje együtt valósuljon meg.

A pályázatok lebonyolítása során előírás egy szakmailag felkészült „a pályázat összeállításáért és lebonyolításáért felelős, felsőfokú építőipari végzettséggel rendelkező szakértő-kapcsolattartó” megnevezése. Célszerűen olyan személyt vagy céget kell választani, aki be tud mutatni korábbi pályázataiból referenciákat, esetleg el tudja vinni a megbízót egy korábbi megvalósult felújítás helyszínére.

A sikeres pályázat alapköve, hogy az épület felmérése során az minden részletében feltárható legyen, majd ezt követően minden részletet figyelembe vevő feldolgozás és tervezés szükséges. Ehhez bizony idő kell. Egy pályázat kidolgozása, minden szükséges szakági egyeztetéssel és az épületre vonatkozó műszaki leírásokkal, szakvéleményekkel együtt – 2008-as panel program feltételeit figyelembe véve - két-három hónapos folyamat a megkereséstől a pályázat elkészültéig. Azért nem a beadásig, mert jelenleg nem tudni mikor lehet majd a panel program pályázatokat beadni.

Aki előre gondolkodik, az meg tudja kezdeni az előkészítést - megbízhatja a lebonyolítót, hogy készítsék el számításokat, meg tudja tartani a tájékoztató közgyűlést a lakók részére, elvégeztetheti a pályázatírás nagyobb részét - egészen addig, hogy a műszaki tartalom és a költségek ismeretében már csak a pályázaton való részvételről szóló szükséges döntést kelljen a lakóknak meghozni a kiírás megjelenésekor. Ezzel idő nyerhető és elérhető az, hogy az új pályázati kiírásra az elsők között adhatja be a pályázatát és vélhetően az elsők között is kapja meg a támogatást. A Panel Centrum Irodában mi már több épület pályázati előkészítését végezzük jelenleg is, felvállalva azt, hogy a pályázat megjelenését követően az akkor ismertté váló feltétek szerint aktualizáljuk a pályázatok tartalmát.

A pályázat lebonyolítása több szakaszra bontható.

Pályázatírás: A teljes dokumentáció összeállítása jellemzően két-három hónap, amennyiben az épület tervei - vagy felmérése - már rendelkezésre áll ettől gyorsabban is elkészíthető, de minden részletre kiterjedő, több lehetőséget megvizsgáló és szakvéleményeket is figyelembe vevő ütemezés esetén ennyi idővel számolni kell. 

Pályázás: Amennyiben van Önkormányzati támogatás, akkor benyújtás után a pályázatokról döntés születik, melyet jellemzően a képviselő testület hoz meg, és ezt követően kerülnek kiértesítésre a pályázók. Ennek az átfutási ideje lehet ez két-három hónapos folyamat is sőt, mindez a helyi adottságoktól, szervezeti felépítéstől függően, önkormányzatonként eltérően. Az Önkormányzati támogatású vagy anélküli pályázati anyagot az ÉMI Kht-hez kell benyújtani, aki a pályázatokat kezeli, szükség esetén hiánypótlás kér és a befogadó nyilatkozat megküldését követően döntésre előkészíti.

Állami döntés: A pályázatok értékelését követően a döntést az Önkormányzati Miniszter hozza meg.. A döntés meghozatalát követően nyílik meg a lehetőség a pozitívan elbírált pályázóknak a majdani megvalósításra. A döntés megjelenik a minisztérium honlapján is, de hivatalosan megküldik azt a pályázó részére, aki ettől a pillanattól támogatottá válik.

Közbeszerzés, Versenyeztetés: A pályázati kiírás és Közbeszerzési törvény szabályai szerint kell kiválasztani a szükséges folyamatot. Az eljárások lefolytatása a támogatott feladata, a közbeszerzés a pályázatok összegétől függően egyszerű vagy nemzeti nyílt eljárás keretében folyik le, az előkészítési feladatokat is beleszámítva, típustól függően három hónapos időtartamon belül. A versenyeztetési eljárásban a pályázati kiírásban előírtakat kell betartani.

Szerződéskötések: A nyertes ajánlattevővel kötött szerződés alapján lehet az önrészt biztosító finanszírozási szerződéseket véglegesíteni. A közbeszerzéssel párhuzamosan kell a bankokkal, lakástakarék pénztárakkal folytatott tárgyalásokkal addig eljutni, hogy most már csak a végleges összegre és az aláírásra várjon a hitelszerződés. Ezt követően meg lehet kötni a támogatási szerződést az ÉMI Kht-vel és ha van helyi támogatás, akkor az önkormányzattal is.

Kivitelezés: A megkötött szerződések alapján megkezdődhet a megvalósítás. Ennek során bejegyzett műszaki ellenőrt kell alkalmazni, nem felel meg más megfelelő szakmai végzettség! Az önkormányzat és az állam is végezhet ellenőrzést a megvalósítás során. A kivitelezés ideje a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetek ütemezésétől, a támogatási szerződésben foglaltaktól és az ennek megfelelő közbeszerzés során tett ajánlatoktól függ.

Pályázati elszámolás: A megvalósult munka kifizetésekor először a lakók önrészére, majd az esetleges önkormányzati támogatásra kerül sor és ezt követően lehet benyújtani az igényt az állami támogatás lehívására. A pályázat elszámolásakor minden szerződést, számlát, teljesítési igazolást, műszaki dokumentációt a pályázat tartalmának megfelelően kell összeállítani.

Az itt csak főbb lépésekben vázolt folyamatot alapján látható, hogy miért kell a lebonyolítást végig kísérő műszaki szakember. Ennél azonban jobb megoldás egy olyan cég megbízása, aki rendelkezik az egyes folyamatokhoz biztosítandó szakértőkkel, és aki a pénzügy finanszírozást is lehetővé teszi a lakók részére. Eddigi eredményei, gyakorlata révén biztosítékot tud jelenteni abból a szempontból, hogy a támogatás a folyamat végén lehívható legyen. A folyamat hosszú, akár két évet is igénybe vehet, ezért fontos, hogy amikor a lakók arról gondolkoznak, hogy elinduljanak-e egy pályázaton akkor ennyivel előbbre kell tekinteniük.

Sok összetevője van annak, ki miért szánja rá magát, hogy az előbb vázolt folyamaton végig haladva, felújítsa a lakóépületét. Ezekből - a teljesség hiányával - csak felsorolás szerűen szeretnénk megemlíteni néhányat.

-         Várható energiaköltség megtakarítások:

·        Külső hőszigetelés esetén: 20-30%

·        Nyílászáró csere esetén: 15-20%

·        Fűtési rendszer felújítása esetén: 10-15%

-         Az ingatlan értéknövekedése kézzelfoghatóvá válik eladás esetén.

-         A megújult épület élhetőbb, jobb környezetet biztosít.

-         A lakások belső légállapota a téli-nyári időszakban egyaránt javul.

-         A felújítási költségek gyorsan megtérülnek, mert kedvezményes hitellehetőségek vannak.

A kérdés egyszerűen úgy fogalmazódik meg, hogy havonta azt a néhány ezer forintot, amit a felújítást követő öt éven keresztül a lakónak ki kell majd fizetnie, azt mire akarja fizetni, az emelkedő nyersanyagárakhoz kötött már most magas fűtés és gázszámlára, majd ezt követően egészen addig, amíg nem lesz felújítás ugyanezzel az összeggel tovább fizetni vagy az elvégzett felújítás törlesztő részleteire fordítja és ezt követően, mint megtakarítást havonta zsebre tenni. Az sem mindegy, hogy Ön ez alatt az öt év alatt - ugyanannyi havi költséggel - a jelenlegi állapotú épületében vagy egy felújított épületben lakik.

Mit lehet tenni, hogy mielőbb megvalósulhasson ez Önöknél is? A lehető legkorábban olyan lebonyolítóhoz kell fordulni, aki felvállalja ezen az úton az Önök kíséretét. Célszerű olyan céget választani, aki a pályázat megírásától a közbeszerzésen keresztül a műszaki átadásig és az elszámolásig Önök mellett van, felelősséget vállal a munkájáért és megvalósult referenciákkal rendelkezik. Ehhez jó választás a Panel Centrum Iroda.

 

Panel Centrum Iroda Kft.