Általános Tájékoztatás

 

Az iparosított technológiával épített épületek felújítása, korszerűsítése során megvalósuló elemek
Az épület energetikai felújításának alapja a meglévő energetikai állapot felmérése, az épület jelenlegi energetikai állapotának a 7/2006. TNM rendelet alapján számított, és az energia számlák alapján meghatározott jelenlegi energia fogyasztását mutatja be. A számított értékek egyértelműen megmutatják, melyek azok a területek, ahol beavatkozás szükséges, ennek alapján a szükséges intézkedések műszaki tartalma meghatározható.

Az épületeken a fűtés szabályozását és a lehűlő felületek hőveszteségének feljavítását együtt célszerű elvégezni, legjobb az első három ütemet egyszerre. Az épület állapota és a lakók önrész vállaló képessége alapján szükség lehet a fenti eredmények eléréséhez szükséges munkálatok ütemezésére. A leghatékonyabb forrás felhasználás elérését, ill. az ütemek során elvégzendő munkálatok sorrendjét a pályázat előkészítése során elkészített koncepció alapján kell meghatározni és elkészíteni a felújítási ütemtervet.

Komplex felújítás  (I., II. és III. ütem) elmaradása esetén az ütemezés javasolt szempontjai:


I. ütemben a gépészeti felújítást javasolt elvégezni


Előnye: A gépészeti felújításnak viszonylag kis költséggel is kivitelezhető egy-egy része
Elemei:  1. Épületszintű fűtésszabályozás megoldása a hőközpontban.
           2. Meglévő nem egycsöves rendszeren a radiátorokra termosztatikus szelepek beépítése (egyedi
               szabályozás megoldása), és strangszabályozás megoldása.
           3. Az egycsöves fűtési rendszeren átkötő szakaszok beépítése termosztatikus szelepekkel.
           4. Az egycsöves fűtési rendszer kétcsövessé alakítása termosztatikus szelepekkel.
           5. Hőleadónkénti (lakásonkénti) hőmennyiségmérés, vagy költségmegosztás kiépítése.

II. ütemben az épület hőháztartásának javítása, az épület tájolása és formája alapján ütemezve.

Előnye: kedvező megtérüléssel kivitelezhetőek ezek a részek. Ezek épületenként eltérhetnek!
Elemei: 1. Végfal(ak) hőszigetelése, ha van nyílászáró, akkor nyílászáró javítással, vagy cserével együtt.
            2. Nyílászárók beépítésének és hőszigetelő képességének javítása, szellőzés biztosítása.
            3. Minden homlokzat hőszigetelése.
            4. Tető hőszigetelése.

III. ütemben teljes körűvé tenni az épület hőháztartását az összes lehűlő felületen.

Előnye: Az egyes elemek egymást erősítve teszik teljessé a megtakarítás mértékét.
Elemei: 1. Nyílászárók cseréje.
            2. Alsó hűlő felület és/vagy lábazatok hőszigetelése.
            3. A nyugati és déli oldalon az árnyékolás kiképzése.
            4. Szellőző rendszer tisztítása, felújítása.
               (Segít meggátolni a beépítendő, új nyílászárók esetén gyakran kialakuló lakáspenészesedést.)

IV. ütemben a nagyobb költséggel megvalósuló korszerűsítések

Előnye: hosszútávon folyamatosan megtérülő befektetések
Elemei: 1. Megújuló energiaforrások használatának kiépítése a fűtési energia biztosításához
            2. Használati melegvíz  ellátási rendszerek korszerűsítése előállításához napkollektorok  elhelyezése.
            3. Közös területek világításának mozgásérzékelős, energiatakarékos izzókkal való biztosítása.
            4. Elektromos berendezések korszerűsítése (lift, szellőzés, világítás, stb.)
            5. Elektromos áramot termelő napelemek felszerelése, amely által termelt áram eladása csökkenti a
                lakók terheit, esetleg fedezi a közös terek világítási energia igényét.

A megfelelően elkészített energetikai számítás alapja lehet a várhatóan 2009-ben bevezetésre kerülő energiatanúsítvány megszerzésének!
A jelenlegi energetikai szabályozási követelményeknek több szintje van, mindegyiket külön-külön teljesíteni kell a pályázat során!

Panel Program előnyei

A panelépületek felújítási munkáinak elvégzéséhez a Magyar Állam a teljes költség 1/3-ával egyező, de maximum lakásonként 500.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást ad az LFP-2008-LA-2 pályázat keretében. A kerületi Önkormányzat szintén a költségek 1/3-át fedező vissza nem térítendő támogatást nyújthat.
Véleményünk szerint a havi pár ezer forintos plusz kiadás minden lakónak megéri a következők miatt:
-  a havi pár ezer forinttal szemben 1,5 millió Ft összegű komplex beruházás és minimum 500 ezer Ft összegű vissza nem térítendő támogatás áll
-  az egyedi szabályozás és mérés további takarékosságra ad lehetőséget
-  a lakások nemcsak télen, hanem nyáron is komfortosabbak lesznek, hiszen a falak nem melegszenek át a kánikulában
-  a lakások zajszintje jelentősen csökken, a lakásba bejutó por kevesebb
- a lakások értéke 10-15 százalékkal növekszik a felújítás után, ami Önöknek vagy Örököseiknek tényleges vagyongyarapodást jelent
-  komfortosabb belső légállapot az automata légbeeresztők használata esetén (nem lesz ’száraz’ a levegő)
-  megspórolható a régi ablakok festésére, felújítására fordítandó összegek
- megszűnnek a tető és panelhézag szigetelés hibáiból adódó bázások

A felújítás műszaki tartalmát és sorrendjét meghatározó tényezők:
 1. Energetikai számítás.
 2. Ház műszaki lehetőségei.
 3. Lakók teherviselése (önrész vállalás mértéke).
 4. Épületszerkezetek állapota.
 5. Kivitelezési sorrend (építési költség kihatása)

Megtakarítások lépcsőfokai egyszerűen

Műszaki tartalom                                        Megtakarítás jellege                                           Megtakarítás mértéke

hőközpont szabályozása                            időjárástól függő túlfűtés                                                2 - 4 %

strangszabályzók beépítése              az egyes strangokra jutó vízmennyiségek szabályozása          1 - 3 %

hőleadáskénti thermosztatikus
szelepek beépítése (egycsöves         az ablakon kiengedett felesleges                                               5 - 10 %
rendszer átkötése vagy kétcsöves     hőmennyiséget nem fogyasztja el a rendszer
rendszer kiépítése) 

mérhetőség vagy                            a lakások hőmérsékletének csökkenése                                       egyedi      
költségmegosztás kialakítása                     26 oC-ról - 20-22  oC-ra                                           1 oC - - > 4 - 5 %
                                                       LAKÁSONKÉNT JELENTKEZIK 
                                             
ablakok, ajtók szigetelése                     légcsere mennyiség csökkenése                                           2 - 4 %

végfalak szigetelése                      falakon távozó hőmennyiség mértéke                                          3 - 6 %  
                                                                                                                                                 (szélső lakásoknál)

homlokzat szigetelése                   falakon távozó hőmennyiség mértéke                                      25 - 38 %

tető szigetelése                           tetőn távozó hőmennyiség mértéke                                             10 - 15 %

nyílászárók cseréje             ablakon, ajtón távozó hőmennyiség és/vagy légcsere csökkenése       11 - 17 %

hőhidak megszüntetése        kedvezőtlen épületszerkezeti csoporton távozó hőmennyiség         10 - 17 %

használati melegvíz hálózat       hálózati veszteség, valamint energianyerés a környezetből           3 - 6 %
korszerűsítés

 A táblázatban megadott százalékok több elem megvalósulása esetén nem összeadhatók!